Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành

Xây dựng là một trong những ngành rất quan trọng trong giai đoạn đất nước đang trong thời kỳ phát triển. Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có thể hoạt động ngành xây dựng tuy nhiên chúng tôi thấy đa số mọi người thường hoạt động ngành xây dựng thường thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần xây dựng.

thành lập công ty xây dựng

Những chú ý khi thành lập công ty xây dựng

Xây dựng nhà cửa, công trình công nghiệp, giao thông… không cần điều kiện đặc biệt Trong số các ngành nghề về xây dựng, các ngành hoạt động phải có chứng chỉ hành nghề :

– Giám sát thi công xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 87 Luật Xây dựng) ;

– Khảo sát xây dựng (xem thêm quy định tại điều 49 Luật Xây dựng) ;

– Thiết kế xây dựng công trình (xem thêm quy định tại điều 56 Luật Xây dựng)

Do đó, khi thành lập, phải có chứng chỉ hành nghề của sáng lập viên hoặc người khác (được thuê làm quản lý).

Kèm theo Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ thành lập công ty xây dựng bao gồm:

– CMND sao y công chứng của đại diện pháp luật, các thành viên/ cổ đông tham gia góp vốn, Chứng chỉ hành nghề (nếu có)

– Các thông tin về công ty như: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn….

Thời gian: 5 ngày làm việc

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc email (dưới chân website)